متن لوح تقدیر روز آتشنشان تشکر از آتشنشان فداکار

متن لوح تقدیر برای آتش نشان

لوح تقدير و تنديس ،تنديس و لوح تقدير

متن لوح تقدیر برای آتش نشان

متن لوح سپاس برای آتش نشان شرکت مهندسی ایمن رویال ایرانیان

شرکت نفت وگاز اروندان

لوح یادبود

به پاس خدمات ارزشمند واحد آتش نشانی و ایمنی

منطقه نفتی آزادگان و بزرگداشت روز ملی آتش نشانی و ایمنی

به این مجموعه تقدیم میگردد

7 مهر 1395

National Fire & Safety Day

28 Sep 2016

شرکت مهندسی ایمن رویال ایرانیان

 

 

 

 

بازدیدها: 160